Tuesday, May 12, 2015

Liham #toxicnomore

Katoxikan Society,

Pormal akong tumitiwalag sa samahang naging aktibong bahagi ako sa matagal na panahon.  Naging tapat ako sa ating mga prinsipyo at adhikain nang walang pagsisisi.  Subalit hindi lahat ay panghabang panahon.  Buo na ang aking pasya at maraming salamat sa pagrespeto rito. Kbyetnx!