Friday, May 15, 2015

Sem ender joke

Ano ang sabi ng supportive na batang rubberband sa kanyang nanay na rubberband?
Go, ma!