Sunday, October 18, 2015

DS 126 six-word stories about Aeta and Igorot Sit*


Cameras never capture the bigger picture. - Paja

Pagkakakilanlang inagaw;  Kapalit: barya ng turista. - Musa

Libangan para sa'yo.  Kultura para sa'kin. - Rodriguez

Palaso'y pumupurol sa sikmurang nagmamaktol. - Laguardia

Black and white is for photos. - Cortez

They smiled but their hearts wept. - Mallari

Sa kultura na lang kami mayaman." - Eblacas

Bala ang pumapasok, hindi mga katutubong mag-aaral. - Villela

_____
*Aeta and Igorot Situationer