Sunday, October 18, 2015

Six-word stories about disaster capitalism and disaster journalism


Kumpanya't gobyerno - puhuna'y kalunos-lunos naming kalagayan. - Musa

For us, calamity. For capitalists, opportunity. - Garcia

But you did not die, right? - Rodriguez

One's misery had become another's profit. - Bartilad

Manhid! Kayo ang pangalawang delubyo namin. - Jacinto

"...burying us deeper than the deepest." - Quinones

Gusto mong tumulong?  Bilihin ka t-shirt. - Cabral

Binaha ng kamera ang binahang pangarap. - E. Medina