Sunday, November 29, 2015

Disaster and vulnerability (six-word stories)


Hindi lang sila statistika, tao sila! – Lomibao

Pinakabulnerableng mamamayan: bata, babae, matanda’t mahihirap – Asuncion

Hindi natatapos ang trahedya, pagkatapos ng trahedya. – Julio

Victim’s not random. Vulnerable’s the target. –Lopez

Mass media created half of it. – Ponciano

Biktima ng bagyo, pinalala ng sistema. – Gutierrez