Sunday, November 29, 2015

Disaster psychiatry (six-word stories)


Nadelubyo: kabuhayan, kabahayan, kapayapaan, pati kaisipan. – Arada

Sa panaginip lang makakasama, yumaong pamilya   Dayrit

Relief goods can’t relieve my mind – Murillo

A traumatized psychiatrist treating a traumatized patient  Murillo

Piniling mamatay kaysa mabaliw sa kahirapan. –Virtucio

Not everyone calms after the storm. – Munoz

Trahedyang gabi-gabi ang pagdalaw sa aking bangungot. – Fabella

Tuwing umuulan, kaba’t takot ang nararamdaman  Dayrit

Everyone cares when it’s too late. – Martinez