Sunday, November 29, 2015

Disaster journalism (six-word stories)


“Focus ka sa kawawa, zoom pa...” – Gray

Too heartbreaking to not be told. – Hugo

Raise alert. Lower panic. Gain support. – Isidoro

“Sa kasalukuyan ay makikitang nagpapalit-putukan!" – Basco

Where cameras are, reliefs are there... –  Geroche

Nalubog sa bagyo, nilubog ng tanong  Rosales

Pinangahasan. Pinag-aralan. Nilentehan. Pinangakuan. Pinagkakitaan. Kinalimutan. – EJ dela Cruz