Sunday, November 29, 2015

Upland poverty (six-word stories)


Sila’y dumayo. Nagmina. Naghukay. Inilibing kami. – Ocbina

Eucalyptus. Armalayt. Sunog. Bakwet. Masaker. Unpublished. – Besana

Dating mataas na bundok, ngayo’y malalim na minahan – Mendoza

Tahanan, eskuwelahan,. pagamutan - bundok ang pagitan. – R Dela Cruz

Ang buhay sa itaas ay mababa. – Allerite