Sunday, November 29, 2015

Poor in trial (six-word stories)


Umamin kaya ako? Doon may pagkain! – Manahan

Kailan matitikman ang batas ng api? – Dayrit #amorpowers

To them, poverty is always motive. – Olmo

Poverty became both crime and sentence – Olmo

Mahirap. Nagnakaw. Bilangguan.
Mayaman. Nagnakaw. Ospital. – Ocbina

Justice without morality does no good.  – Paja

Justice’s scales weigh truth, not wealth. – Paja