Friday, June 29, 2012

random points

  • Sa wakas ay may stevia (sugar-substitute plant) na ako. Sa kasalukuyan ay inaaral ko ang propagation technique ng halamang ito para makapagbigay rin sa ibang gusto magtanim.
  • Pasasalamat kina Yfur Fernandez, Zoe Reburiano at Monika Caranto para sa kanilang pagpapaunlak na ipatnugot ang mga AVP script ng Praksis 2012. Ang Praksis ay ang taunang practicum conference ng DS 190.  Sila rin ang naging katuwang natin noong nakaraang practicum conference sa pagpapatnugot.
  • Pagpupugay sa mga 2012 graduating batch na ngayo'y may mga trabaho na, maging sa ibang nasa proseso na rin ng aplikasyon at sa mga nagtuloy sa masterado at pagpapakadalubhasa. 
  • Pakikiramay sa mga naiwan ni Dr. Perla Santos-Ocampo (PSO), isang national scientist, propesor ng pediatrics at dating chancellor ng UP Manila.