Wednesday, September 26, 2012

Paalala

 • Inaanyayahan ang lahat na dumalo bukas (7:30 - 8:30 n.u., GAB 301-B) sa Gallery of Filipino Activists exhibit na binuo ng DevStud NSTP. 
 • Jurors: Ipinakikiusap na magpadala sa akin ng text feedback ukol sa inyong mga reaksyon at puna sa climate change initiative flipchart presentation na kasalukuyang isinasagawa ng mga mag-aaral sa DS 127.
 • DS 126 and Econ 115 - Tiyaking maipatupad sa inyong mga instructional video ang mga alituntunin sa pagbuo ng practicum AVP.  Ilimita ito sa 12 minuto. Magpasa ng isang kopya sa CD na may kaukulang label o pabalat taglay ang titulo, mga pangalan, asignatura at angkop na disenyo. Tiyaking may back-up copy kayo sa USB sa araw ng pasahan upang maipalabas pa rin kahit pumalya ang CD.
  Screening schedule:
  DS 126 instructional videos - Oct. 2 (Tues), RH 313, 11:30-1 pm
  Econ 115 instructional videos - Oct. 3 (Wed), 8:30 am
   
 • DS 121 - Pagbati sa inyong mahusay na combo output (film analysis, cosplay, artifact, bookmark at boardgame) ukol sa sectoral poverty. Sunod namang paghandaan ang mahabang pagsusulit saklaw ang 90 kritikal na artikulo ng mga piling Filipino social activists.
 • DS 123 at DS 126 (bawat mag-aaral)  - Magsumite ng 5 multilevel sentence outline ukol sa 5 paksang mapipili ninyo sa Bioethics encyclopedia (DS 123) at Governance, Public Administration, Public Policy encyclopedia (DS 126).  Iwasan ang duplikasyon ng paksa sa pamamagitan ng pagtatala ng mga ito sa nakalaang listahan kasama ng mga encyclopedia.  Agahan ang pagrereserba ng paksa. Format: single spacing, font size 10, Arial Narrow
  Pasahan:
  DS 123
  Acero-Garino (Oct 2)
  Joven-Plares (Oct 5)
  Prudenciano-Yu (Oct 9)

  DS 126
  Palomares-Soriano (Oct 2)
  Corpuz-Meneses (Oct 5)
  Acero-Castillo (Oct 9)